Reference

Naši odmevnejši projekti so:

KANALIZACIJA:

- Izdelava kanalizacijskih priključkov Krvavčji Vrh

- Izdelava kanalizacije Stara cesta

- Izdelava glavnega voda in priključkov na kanalizacijo Prešernova ulica, Čardak Črnomelj

- Izdelava kanalizacije Lokve

- Izdelava kanalizacijskih priključkov Vojna vas Črnomelj

 

VODOVOD:

- Izdelava glavnega voda in priključkov Stara Gora, Semič

- Izdelava vodovoda Stara cesta

- izdelava glavnega voda in priključkov Mladica

- Obnova glavnega voda in priključkov Vinica

 

ENERGETIKA

- Izdelava razklopišča Polycom Črnomelj

- Izdelava glavnega voda in priključkov na optično omrežje v občini Semič in Dolenjske toplice

- Izdelava priključkov na optično omrežje v občinah Šentrupert, Trebnje

- Zemeljska dela javna razsvetljava Mladica

 

ZIDARSKA DELA 

- Izgradnja vikenda Krvavčji Vrh

- Izdelava kleti Metlika

- Izdelava kleti Rosalnice

- Izdelava garaže Suhor

- Zidanje kamnite škarpe pokopališče Krvavčji Vrh

- Izdelava škarpe Smuška cesta, Semič

- Polaganje robnikov Krvavčji Vrh

- Izdelava temelja za kovinostrugarski stroj Metlika

 

ČISTILNE NAPRAVE, REZERVOARJI ZA DEŽEVNICO

- ČN Vodateh  VH4L Gorenjce Semič

ČN Roto ECO BOX Tribuče

- ČN Vodateh VH6 Smuška cesta Semič

- ČN Roto ECO 6 Sela pri Vrčicah

- Rezervoar Roto 5000 L Metlika

- Rezervoar Roto 6000 L Zemelj

- Rezervoar Roto 12000 L Petrova vas

- Rezervoar Roto 5000 L Rosalnice

- Rezervoar Roto 12000 L Metlika 

 

UREJANJE DVORIŠČ IN ASFALTIRANJE

- Ureditev dvorišča LJ Savlje

- Ureditev dvorišča in asfaltiranje Drganj Dol Semič

- Ureditev dvorišča in asfaltiranje Suhor

- Ureditev dvorišča in asfaltiranje Marindol

- Ureditev dvorišča in asfaltiranje Krvavčji Vrh

- Ureditev dvorišča in asfaltiranje Tanča Gora

- Asfaltiranje asfaltnih razpok v občini Semič

- Priprava podlage za preplastitev ceste Gradnik

- Sanacija asfaltnih razpok in asfaltiranje Livar Črnomelj

- Ureditev dvorišča in asfaltiranje Vinji Vrh

- Ureditev dvorišča in asfaltiranje Brstovec

- Ureditev dvorišča in asfaltiranje Mladica

- Ureditev dvorišča in asfaltiranje Črnomelj