Zimska služba

Ukvarjamo se s pluženjem in posipanjem cest in pločnikov. Plužimo naselja Krvavčji Vrh, Starihov Vrh, Lipovec, Pugled in Praprot, pločnik na Cerovcu, cesto Stranska vas-Vinji Vrh-Brezje-Nestoplja vas, cesto Trebnji Vrh-Spodnje Gorenjce. Letos smo ponudbo razširili in čistimo tudi dovoze in parkirišča, tudi s snežno frezo. Letos smo tudi obsekovali drevje, ki se je podiralo in sklanjalo na cesto zaradi žleda.

Oprema: -Plug RIKO 2,8 m

            - Posipalec SON

            -Snežna freza